Loading...

Pride Of Isame

Executive Officer

AP-Singh.jpg
A.P.Singh

Third International Vice President

Past International Presidents

aggarwal-naresh.jpg
DR. Naresh Aggarwal

2017-2018

Mahendra-Amarasuriya.jpg
Mahendra Amarasuriya

2007 - 2008

International Directors

Vamsidhar-Babu.jpg
Lion K. Vamsidhar Babu

2021-2023

2. Vinod Kumar Ladia
Lion Vinod Kumar Ladia

2021-2023

3-R.Mathangopal-big.jpg
Lion R.Mathanagopal

2022-2024

Jitendra-Singh.jpg
Lion Jithendra Singh

2022-2024

Samir-Abou-Samra.jpg
Lion Samir Abou Samra

2022-2024

Mahesh Pasqual 2022-2024 Sri Lanka
Lion Mahesh Pasqual

2022-2024

Board Appointee

V.Vijay kumar raju
V. Vijay Kumar Raju

Past International Director

Lcif Trustees

V.Vijay kumar raju
V. Vijay Kumar Raju

Past International Director

Aruna-Abhey-Oswal-Trustee.jpg
Aruna Abhey Oswal

Past International Director

N.S-Shankar.jpg
N.S. Sankar

Past International Director

Past International Directors

sampath.jpg
Lion R. Sampath

2019 - 2021

nandakumar.jpg
Lion V.P. Nandakumar

2019 - 2021

muhammad.jpg
Lion Muhammad adrees

2018 - 2021

ahmed-quazi-akramuddin.jpg
Lion Qazi Akram Uddin Ahmed

2018 - 2021

malu-nawal.jpg
Lion Dr. Nawal J Malu

2018 - 2021

singh-jp.jpg
Lion J P Singh

2018 - 2021

luthra-vk.jpg
Virinder "V.K." Luthra

2017 - 2019

V.Vijay kumar raju
Vijay Kumar Raju

2016 - 2018

Aruna-Abhey-Oswal-Trustee.jpg
Aruna Abhey Oswal

2016 - 2018

dhanabalan.jpg
K. Dhanabalan

2016 - 2018

GS-HORA.jpg
G.S. Hora

2015 - 2017

Sanjay-khetan.jpg
Sanjay Khetan

2015 - 2017

Ratnaswamy-Murugan.jpg
Ratnaswamy Murugan

2014- 2016

N.S.-SANKAR.jpg
N.S Sankar

2014 - 2016

RAJU-V.-MANWANI.jpg
Raju V.Manwani

2013 - 2015

Sunil-kumar-R.jpg
Sunil Kumar R

2012 - 2014

sangeeta
Sangeeta Jatia

2012 - 2014

Jagadesh-Gulati.jpg
Dr. Jagdish Gulati

2011 - 2013

Sunil-Watawala.jpg
Sunil Watawala

2011 - 2013

S-Narendra-Bhandari.jpg
Narendra S. Bhandari

2010 - 2012

VV-Krishna-Reddy.jpg
VV. Krishna Reddy

2010 - 2012

Bishnu-Bajoria-1.jpg
Bishnu Bajoria

2008 - 2010

SHYAM-MALPANI.jpg
Shyam Malpani

2008 - 2010

Vinod-khanna.jpg
Vinod Khanna

2007 - 2009

Malik-Khuda-Baksh.jpg
Malik Khuda Baksh

2007 - 2009

RAMAKRISHNA-MURTHY.jpg
K.G. Ramakeishna Murthy

2006 - 2008

Sheikh-Kabir-Hossain.jpg
Sheikh KAbir Hossain

2005 - 2007

AP-Singh.jpg
A. P. SINGH

2004 - 2006

Asoka-de.jpg
Asoka DE Z. Gunasekera

2003 - 2005

Chigurupati-Varaprasad.jpg
Vara Prasad Chigurupati

2003 - 2005

KM-Goyal.jpg
K.M Goyal

2002 - 2004

Praveen-Chhajed.jpg
Praveen Chhajed

2001 - 2003

Prem-Lahoty.jpg
Prem Lahoty

2000 - 2002

NAGARAJAN.jpg
M. Nagarajan

1999 - 2001

Nilofer-Bakhtiar.jpg
Nilofer Bakhtiar

1999 - 2001

aggarwal-naresh.jpg
Naresh Aggarwal

1998 - 2000

SALIM-MOUSSAN.jpg
Salim Moussan

1997 - 1999

G.-Ramaswamy.jpg
K. Ramaswamy

1996 - 1998

Ali-Moslem-Khan.jpg
Moslem Ali Khan

1995 - 1997

KAMLESH-JAIN.jpg
Kamlesh Jain

1994 - 1996

Mahendra-Amarasuriya.jpg
Mahendra Amarasuriya

1991 - 1993

Prem-Chand-Bafana.jpg
Premchand Ratanchand Bafana

1980 - 1982